Društvo

Turistično društvo Podbočje je bilo ustanovljeno leta 1997 in od takrat naprej deluje na območju KS Podbočje z namenom promocije kraja in lepot njene okolice.
Finančno poslovanje temelji na pridobivanju sredstev na podlagi razpisov, članarine, dotacij ter izvedenih aktivnosti. Uspešno sodelujemo z OTZ Krško, Občino Krško in Oddelkom za gospodarske dejavnosti ter Regionalno regionalno razvojno agencijo in Centrom za podjetništvo in turizem Krško. Tako dopolnjujemo ter vzajemno izpolnjujemo zastavljene programe

Temeljni cilji:

  • koordiniranje turistične dejavnosti na območju KS Podbočje
  • sodelovanje z OTZ Krško, z drugimi turističnimi društvi doma in v tujini ter društvi in organizacijami v KS Podbočje
  • ozaveščanje prebivalstva, posebej mladine o turizmu in krepitev turističnega načina življenja
  • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev
  • usmerjanje, organizacija in vodenje akcij ter tekmovanje med člani za urejanje in
  • olepševanje krajev, vasi in objektov
  • izdaja vzgojne turistične literature ter edicije turistično propagandnega značaja