Osnovna šola

Ob končanem šolskem letu 2004/05 je OŠ Podbočje obeležila 150. obletnico delovanja. V novi šoli, ki je bila postavljena leta 1982, si vsi še bolj prizadevajo za red in čistočo šole ter okolice. V šoli  najdemo knjižnico, kmečko izbo, in etnološko zbirko, ki pa jo še vedno dopolnjujejo. V njej so razni predmeti, ki so bili nekdaj v uporabi. Po hodnikih opazimo razstavo slik, ki so jih narisali učenci osnovne šole. Motivi so iz okolice šole in so posvečeni 750 letnici omembe kraja “Sancta Cruz” (Sv. Križ), sedaj Podbočje.

Pred šolo je igrišče ki služi razno raznim dogodkom ter druženjem. Igrišče uporablja mlado in staro, ko si zaželi kakršne koli rekreacije.

Leta 2012 so prejeli nagrado za najlepše urejeno osnovno šolo v posavski regiji ter tretjo naj lepšo osnovno šolo v Sloveniji.
V šolskem letu 2011/12 je šolo z obiskom počastil tudi takratni predsednik Danilo Turk.