Krka

Reka Krka, imenovana tudi dolenjska ali zelena lepotica, je popolnoma slovenska reka. Krka je pomemben del našega okolja, saj deli krajevno skupnost Podbočje na levi in desni breg. V času druge svetovne vojne je most na Brodu pomenil tudi mejo med Nemčijo in Italijo, hkrati tudi mejo med tem, kdo je bil izgnan in kdo je ostal na svojem domu.

Danes reka Krka pomeni prostor za preživljanje prostega časa; kopanje, ribolov, čolnarjenje, zavetje nudi mnogim labodom, bobrom in drugim živalim. Prav tako je njeno veliko bogastvo zmeraj večji zarod različnih rib.
Ker je v bližini Krke tudi veliko kmetijskih zemljišč, le ta nudi možnost namakanja le teh.