… iz stavbarstva.

Trg        Gasilski dom       Kamniti most       Osnovna šola

Stavbna sedanjost in dediščina na našem koncu se naslanja na tradicije vaškega okolja. Podbočje pa se lahko pohvali z vaškim trgom, ki presega te okvirje. Veličastna cerkvena zgradba, vaška lipa, ostale stavbe, ki obkrožajo trg in zadnje ureditve z levom v središču govorijo svoje.

Kraju dajejo pečat tudi mostovi. Mostovi na potoku Sušica s starim tročelnim mostom in most na reki Krki, ki povezuje kraj s svetom.

Za vasjo pa se z Bočjem in Starim gradom začenjajo Gorjanci. Gozdnato, na sončnih legah vinogradniško področje je polno zidanic, hramov in ostalih zanimivih stavbnih elementov, ki vlečejo svojo rdečo nit že od uskoških časov.