Kamniti most

Natančna letnica gradnje kamnitega mostu ni znana. Po načinu gradnje njegov nastanek uvrščamo na konec 19. stoletja. Ločne kamnite mostove so zidali do začetka 20. stoletja, ko sta kamen nadomestila armirani beton in jeklo.
Podboški kamniti most je predstavnik manjših obokanih mostov, s tremi ločnimi odprtinami. Za gradnjo je uporabljen apnenec iz bližnjega kamnoloma, z večjo vsebnostjo železa, kar mu daje rdečkast pridih.
Most povezuje bregova potoka Sušica, ki je hidrološka naravna dediščina. Vodno korito hudourniškega potoka ob katerem so bili nekoč številni mlini, se na mestu, kjer je bil zgrajen kamniti most, skoraj pravokotno zalomi in nato nadaljuje vzporedno s cesto skozi naselje. Do domačij v južnem delu naselja so preko potoka nekoč vodili enostavni leseni mostovi, ki so bili uničeni ob veliki povodnji 1. avgusta leta 1937.
Zaradi strahu pred poplavami so lokalne oblasti leta 2006 pričele regulacijo potoka, ki je dobil novo, širšo in globljo strugo, Takrat je Podbočje dobilo tudi 11 novih mostov, ki s starim kamnitim mostom tvorijo izjemen obvodni ambient, ki je del širše krajinske celovitosti prostora. V potoku Sušica živijo potočne postrvi, ki so bile ob obnovi struge preseljene v druge vode, zdaj pa so vrnile nazaj.
Kod redko ohranjena kamnita mostna konstrukcija v širši regiji, je bil most leta 2004 vpisan v Register nepremičninske kulturne dediščine in se ga varuje kot tehnično dediščino.